Przetargi

Drukuj

Dnia 19.09.2012 r.

W związku z planowaną realizacją inwestycji technologicznej pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii optymalizacji i przesyłu energii elektrycznej” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup dwóch fabrycznie nowych turbin wiatrowych.

Inwestycja objęta zapytaniem ofertowym ubiega się o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzymał promesę premii technologicznej.

Szczegóły oferty w załączonym zapytaniu (Zapytanie ofertowe nr 01/2012).

Termin składania ofert upływa 10.10.2012 r.


 

Dnia 28.03.2013 r.

W związku z realizacją inwestycji technologicznej pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii optymalizacji produkcji i przesyłu energii elektrycznej” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na budowę dróg i placów manewrowych.

Inwestycja objęta zapytaniem ofertowym otrzymała dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Numer umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-728/11-00.

Szczegóły oferty w załączonym zapytaniu (Zapytanie ofertowe nr 01/2013).

Termin składania ofert upływa 11.04.2013 r.


 

Dnia 12.04.2013 r.

W związku z realizacją inwestycji technologicznej pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii optymalizacji produkcji i przesyłu energii elektrycznej” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na budowę przyłącza kablowego SN.

Inwestycja objęta zapytaniem ofertowym otrzymała dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Numer umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-728/11-00.

Szczegóły oferty w załączonym zapytaniu (Zapytanie ofertowe nr 02/2013).

Termin składania ofert upływa 29.04.2013 r.


 

Dnia 12.04.2013 r.

W związku z realizacją inwestycji technologicznej pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii optymalizacji produkcji i przesyłu energii elektrycznej” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na budowę rozdzielni SN z układem pomiarowym.

Inwestycja objęta zapytaniem ofertowym otrzymała dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Numer umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-728/11-00.

Szczegóły oferty w załączonym zapytaniu (Zapytanie ofertowe nr 03/2013).

Termin składania ofert upływa 29.04.2013 r.

 


Załączniki:
Pobierz (Projekt budowlany.pdf)Zapytanie ofertowe nr 01/2013[Projekt budowlany]10255 Kb
Pobierz (Wzór umowy na wykonania dróg i placów manewrowych.doc)Zapytanie ofertowe nr 01/2013[Wzór umowy na wykonania dróg i placów manewrowych]56 Kb
Pobierz (Wzór umowy na wykonania przyłącza kablowego SN.doc)Zapytanie ofertowe nr 02/2013[Wzór umowy na wykonania przyłącza kablowego SN]116 Kb
Pobierz (Wzór umowy na wykonanie rozdzielni SN z układem pomiarowym.doc)Zapytanie ofertowe nr 03/2013[Wzór umowy na wykonania rozdzielni SN z układem pomiarowym]116 Kb
Pobierz (Zapytanie 01 - 2013.pdf)Zapytanie ofertowe nr 01/2013[Język polski]1488 Kb
Pobierz (Zapytanie 02 - 2013.pdf)Zapytanie ofertowe nr 02/2013[Język polski]2534 Kb
Pobierz (Zapytanie 03 - 2013.pdf)Zapytanie ofertowe nr 03/2013[Język polski]4254 Kb
Pobierz (Zapytanie ofertowe 01 - 2012 D.pdf)Zapytanie ofertowe nr 01/2012[Język niemiecki]978 Kb
Pobierz (Zapytanie ofertowe 01 - 2012 P.pdf)Zapytanie ofertowe nr 01/2012[Język polski]1071 Kb