Przetargi

Email Drukuj PDF

Dnia 19.09.2012 r.

W zwizku z planowan realizacj inwestycji technologicznej pt.?Wdroenie innowacyjnej technologii optymalizacji i przesyu energii elektrycznej? zwracamy si z prob o przedstawienie oferty na zakupdwch fabrycznie nowych turbin wiatrowych.

Inwestycja objta zapytaniem ofertowym ubiega si o dofinansowanie w ramach dziaania 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt otrzyma promes premii technologicznej.

Szczegy oferty w zaczonym zapytaniu (Zapytanie ofertowe nr 01/2012).

Termin skadania ofert upywa 10.10.2012 r.


Dnia 28.03.2013 r.

W zwizku z realizacj inwestycji technologicznej pn.?Wdroenie innowacyjnej technologii optymalizacji produkcji i przesyu energii elektrycznej? zwracamy si z prob o przedstawienie oferty nabudow drg i placw manewrowych.

Inwestycja objta zapytaniem ofertowym otrzymaa dofinansowanie w ramach dziaania 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Numer umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-728/11-00.

Szczegy oferty w zaczonym zapytaniu (Zapytanie ofertowe nr 01/2013).

Termin skadania ofert upywa 11.04.2013 r.


Dnia 12.04.2013 r.

W zwizku z realizacj inwestycji technologicznej pn.?Wdroenie innowacyjnej technologii optymalizacji produkcji i przesyu energii elektrycznej? zwracamy si z prob o przedstawienie oferty nabudow przycza kablowego SN.

Inwestycja objta zapytaniem ofertowym otrzymaa dofinansowanie w ramach dziaania 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Numer umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-728/11-00.

Szczegy oferty w zaczonym zapytaniu (Zapytanie ofertowe nr 02/2013).

Termin skadania ofert upywa 29.04.2013 r.


Dnia 12.04.2013 r.

W zwizku z realizacj inwestycji technologicznej pn.?Wdroenie innowacyjnej technologii optymalizacji produkcji i przesyu energii elektrycznej? zwracamy si z prob o przedstawienie oferty nabudow rozdzielni SN z ukadem pomiarowym.

Inwestycja objta zapytaniem ofertowym otrzymaa dofinansowanie w ramach dziaania 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Numer umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-728/11-00.

Szczegy oferty w zaczonym zapytaniu (Zapytanie ofertowe nr 03/2013).

Termin skadania ofert upywa 29.04.2013 r.


Załączniki:
Pobierz (Projekt budowlany.pdf)Zapytanie ofertowe nr 01/2013[Projekt budowlany]10255 Kb
Pobierz (Wzr umowy na wykonania drg i placw manewrowych.doc)Zapytanie ofertowe nr 01/2013[Wzr umowy na wykonania drg i placw manewrowych]56 Kb
Pobierz (Wzr umowy na wykonania przycza kablowego SN.doc)Zapytanie ofertowe nr 02/2013[Wzr umowy na wykonania przycza kablowego SN]116 Kb
Pobierz (Wzr umowy na wykonanie rozdzielni SN z ukadem pomiarowym.doc)Zapytanie ofertowe nr 03/2013[Wzr umowy na wykonania rozdzielni SN z ukadem pomiarowym]116 Kb
Pobierz (Zapytanie 01 - 2013.pdf)Zapytanie ofertowe nr 01/2013[Jzyk polski]1488 Kb
Pobierz (Zapytanie 02 - 2013.pdf)Zapytanie ofertowe nr 02/2013[Jzyk polski]2534 Kb
Pobierz (Zapytanie 03 - 2013.pdf)Zapytanie ofertowe nr 03/2013[Jzyk polski]4254 Kb
Pobierz (Zapytanie ofertowe 01 - 2012 D.pdf)Zapytanie ofertowe nr 01/2012[Jzyk niemiecki]978 Kb
Pobierz (Zapytanie ofertowe 01 - 2012 P.pdf)Zapytanie ofertowe nr 01/2012[Jzyk polski]1071 Kb