Projekty

Email Drukuj PDF

W 2013 roku zrealizowany został projekt polegający na budowie elektrowni wiatrowej o łącznej mocy 1,6 MW w miejscowości Potarzyca w gminie Jarocin. W ramach inwestycji zainstalowane zostały dwie turbiny wiatrowe o mocy 800 kW każda.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 4.3. Kredyt Technologiczny, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 27.11.2012 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-728/11-00. Tytuł projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii optymalizacji produkcji i przesyłu energii elektrycznej".

 

Elektrownia wiatrowa została uruchomiona w październiku 2013 r.