Projekty

Email Drukuj PDF

W 2013 roku zrealizowany zosta projekt polegajcy na budowie elektrowni wiatrowej o cznej mocy 1,6 MW w miejscowoci Potarzyca w gminie Jarocin. W ramach inwestycji zainstalowane zostaydwie turbiny wiatrowe o mocy 800 kW kada.

Projekt otrzyma dofinansowanie w ramach dziaania 4.3. Kredyt Technologiczny, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 27.11.2012 r. podpisana zostaa umowa o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-728/11-00. Tytu projektu "Wdroenie innowacyjnej technologii optymalizacji produkcji i przesyu energii elektrycznej".

Elektrownia wiatrowa zostaa uruchomiona w padzierniku 2013 r.