O nas

Email Drukuj PDF

Spółka Eolia Technologie Sp. z o.o. powstała w roku 2011 łącząc bogate doświadczenia jej udziałowców z branży projektowej, budowlanej oraz finansowej. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest przygotowanie, realizacja oraz eksploatacja inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej z szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej.


Kluczowym projektem zrealizowanym przez spółkę jest elektrownia wiatrowa objęta projektem pn. „Wdrożenie innowacyjnych technologii optymalizacji produkcji i przesyłu energii elektrycznej”, w ramach którego Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 4.3. Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.